TAPU SATIŞ İÇİN DEĞER TESPİTİ YENİ DÖNEM

YENİ DÜZENLEME İLE TAPU HARCI GERÇEK DEĞERDEN ALINACAK Yeni yapılacak düzenlemeye göre artık evini satmak isteyenler…

DEĞERLEME RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR

Söz konusu Tebliğ değişikliklerinin görüşüldüğü 20/7/2007 tarih ve 27/781 sayılı Kurul toplantısında; rapor formatı oluşturma çalışmaları…

SİGORTA EKSPERİ NASIL OLUNUR

Sigorta eksperliği için başvuru ile ilgili bilgiler, SEGEM internet sayfasında yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda yer almaktadır. Başvuruda bulunan adayların öncelikle  Sigorta  Eksperliği  Yönetmeliği  (http://www.segem.org.tr/mevzuat.asp)  ile  Başvuru  Kılavuzunu  (http://www.segem.org.tr/EksperEgitimKilavuzu.pdf)  dikkatle  okumaları  önerilir.  Aşağıda konuya ilişkin tarafımıza sıklıkla yöneltilen bazı sorular ile cevapları yer  almaktadır.     1.Birinci Ön Alıma kimler başvurabilir? …

TAPU SENEDİNDE ARTIK FOTOĞRAF OLMAYACAK

Hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği ile artık tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı. Tapuda…

TAPU SATIŞ İŞLEMLERİNDE EKSPERTİZ RAPORU

Halihazırda tapu alım ve satış işlemlerinde ekspertiz raporu sadece yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul işlemleri için gereklidir.…

DEĞERLEME RAPORU NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Bir mülkün Değerleme Raporu, mülkünüzü satarken veya yeni bir mülk alırken en önemli belgelerden biridir. Değerleme…

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI NASIL OLUNUR ?

Lisans Alma Süreci Lisans Almaya İsteklilerde Aranacak Şartlar Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde…

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanun No: 6362                                                                                        Kabul Tarihi: 6/12/2012 (30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) Kanun…

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı…

DEĞERLEME AŞAMALARI

DEĞERLEME AŞAMALARI Bir değerleme çalışmasının tamamlanması beş aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: • Belediye aşaması •…