DEĞERLEME RAPORU NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?


Bir mülkün Değerleme Raporu, mülkünüzü satarken veya yeni bir mülk alırken en önemli belgelerden biridir. Değerleme Raporu değerlemesi talep edilen belirli bir mülkün değerinin belirlenmesi belgesidir. Değerleme uzmanları raporlarını hazırlarken uygun bir değerleme tarihi belirlemeleri gerekir. Bu basit gibi görünse de, gerçekte, değerleme tarihi tüm değerlemeyi şekillendiren farklı bir ayrıntı olabilir. Mülkün değerini bilmek hem alıcıya hem de satıcıya yardımcı olur. Genel olarak değerleme tarihi talep tarihi sonrası mülkün özelliklerine göre iki veya üç gün olabileceği gibi bölgesel değerlemelerde ayları bulabilmektedir. Bu belge mülk için ödenecek bedelin müzakere edilmesine yardımcı olmaktadır. Gayrimenkulü satın almak için bir bankadan kredi alıyorsanız, değerleme raporunu bankaya vermeniz gerekecektir. Bankalar genel olarak kendi anlaşmış olduğu değerleme firmalarına taleplerinizi yönlendirerek kredilendirme aşamalarını ilerletecektir. Değerleme raporları birden fazla firmaya yaptırılması değerin müşteri tarafından inandırıcılığını arttıracağı muhakkaktır. Bu, banka tarafından kredi tutarı ödenmemiş olsa bile, ödenmemiş borç tutarının karşılandığından emin olmak için gereklidir. Satın alma fiyatının makul olup olmadığından emin olmak için mülkün alımı sırasında Değerleme Raporu gerekir. Bu aynı zamanda vergi amaçlı da gereklidir. Belirli bir değerin üzerinde mülk sahibi olan mülk sahiplerinin mülk vergilerini ödemeleri gerekir. Değerleme raporu hazırlamak için mülkün değerini belirleyen çok sayıda faktör vardır. Bir mülkün değeri, muayene tarihinden itibaren değerlendirebilir veya değer biçen kişi, müşterisinin ihtiyacına bağlı olarak geçmişe dönük veya muhtemel bir tarih belirleyebilir. Değerleme faktörlerinin bazıları: Mülkün konumu: Bir mülkün değeri esas olarak projenin konumuna bağlıdır. İyi gelişmiş alanlarda ve iyi gelişmiş altyapıya sahip alanlarda bulunan mülklerin değeri büyüktür. Kentte merkezi olarak bulunan mülkler de daha büyük bir değer kazanıyor. Mülkiyet Yaşı: Değerleme Raporu hazırlanırken mülkün yaşı da dikkate alınır. Genel olarak, yeni özellikler eskilere göre daha yüksek bir fiyat verir. Bölgedeki benzer özelliklerin değeri: Bir eksper bir mülkün değerine eriştiğinde, mahalledeki benzer mülkler için elde edilen geçmiş ve şimdiki değerler aralığını dikkate alacaktır. Bu, bir mülkün değerini belirlemede önemli bir kriterdir. Mülkiyetin devlet değeri ve mülkün yapım maliyeti aynı zamanda mülkün değerinin belirlenmesinde önemli faktörlerden bazılarıdır. Değerleme tarihi Değerleme Raporunda belirtilmelidir. Bu çok önemlidir, çünkü değerleme raporunda belirtilen mülkün değeri yalnızca belirli bir süre için geçerlidir. Rapor hazırlanırken dikkate alınan tüm varsayımlar, koşullar ve kısıtlamalar da raporda açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, raporun hangi nedenle oluşturulduğunu da belirtmelidir. Bu, rapor kullanıcılarının gerekli düzeltmeleri yapmalarına ve bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olur. Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı, bir mülkün Değerleme Raporu bir mülkü satarken önemli bir belgedir.

Değerleme Raporu Sadece Değerin Tespiti mi  ?

Değerleme raporu sadece değerin belirlenmesi değil aynı zamanda yasallığın tespiti raporudur. Maalesef birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de maliki olduğu belirtilen mülkün fiziki durumdaki hali ile yasal hali arasında çok önemli hatta gayrimenkul sadece fiziki değeri ile yasal değeri arasında uçurum farkların olduğunun tespiti çokça karşılaşılan bir durumdur. Daha basit anlatımla sadece emlak piyasası değeri olarak 100.000.000 TL olarak fiyat belirlenmiş olan bir mülkün, üzerinde yıkım kararı, kamulaştırma, yol, yeşil alan park veya orman gibi unsurlardan etkilenmesi sonucu 1.000.000TL elde kalan değer olduğunu düşünün. Tabi her zaman böyle uç örnekler olmasa da %5 değer kaybının bile hiçbir tarafın istemeyeceği bir durumdur. Değerleme konusu taşınmazın aynı sayfa içeriğimizde https://ekspertiz.com.tr/degerleme-asamalari/ bölümünde detaylı olarak anlatılan aşamalardan her biri adım adım ilerleyerek sonuca ulaşılması, bu durumun aslında basit bir rapor olarak görülemeyeceğini açıkça göstermektedir. Sadece Tapu, Kadastro, Belediye aşamalarının irdelenmesi çok farklı durumların ortaya çıkması ile konu hakkında büyük tecrübelerin gerekliliği muhakkaktır. Dolayısıyla Değerleme Raporu Hazırlanması Ciddi Tecrübe Gerektirmektedir.

Geriye Dönük Değerleme Tarihi

Bazı durumlarda geriye dönük değerleme tarihi olan bir değerleme uzmanı geçmiş bir tarih için bir mülkün değerini tahmin etmeye çalışır. Bu en yaygın olarak yerleşim yerlerinde, vergi çekiciliğinde, evlilik varlıklarının bölünmesinde veya ortak anlaşmazlıklarda kullanılır. Bu durumlarda, müşteriler yasal bir amaç için bir mülkün değerini önceden bir tarihte bilmek isteyebilirler.

Potansiyel Değerleme Tarihi

Potansiyel bir değerleme tarihi gelecekteki bir tarihte bir mülkün değerini değerlendirir. Bu, ağırlıklı olarak, önerilen inşaat veya iyileştirme projelerinin bulunduğu durumlarda kullanılır. Bu gibi durumlarda, borçlular mülkün iyileştirilmesi için ek finansman talep edebilir ve borç verenin mülkün gelecekteki değerini tahmin edecek ileriye dönük bir değerlendirme talebinde bulunmasını isteyebilir. Potansiyel değerlemeler ile değerlendiriciler, işin profesyonel biçimde yapılacağını varsaymalıdır; değerin gerçekten mülkiyete eklenmesini sağlamak.

Mevcut, geriye dönük veya ileriye dönük olsa da, değerleme tarihinin önemi, değerlendirmenin nasıl kullanılacağına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, değerleme tarihi, her ticari gayrimenkul değerlendirmesinde önemli ve potansiyel olarak ortaya çıkan bir detaydır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir