TAPU SATIŞ İÇİN DEĞER TESPİTİ YENİ DÖNEM

YENİ DÜZENLEME İLE TAPU HARCI GERÇEK DEĞERDEN ALINACAK

Yeni yapılacak düzenlemeye göre artık evini satmak isteyenler önce evinin gerçek değerini değerleme şirketi ile (www.ekspertiz.com.tr) irtibat kuracak  ve gerçek değer tespiti yaptıracak. Satış sırasında yüzde 4’lük harç gerçek değer üzerinden alınacak

GELİR İDARESİ VE TAPU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ BİLGİLENDİRMESİ

Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ise Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.

Tapu müdürlükleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını Gelir İdaresi Başkanlığına düzenli olarak bildirmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kurumundan düzenli bir şekilde bilgi temin etmektedir.

Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, yeni uygulamaya 1 Ocak 2020 yılından itibaren başlayacaklarını açıkladı. Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Ömer Zeki Adlı, evinin değerini hesaplatacak vatandaşın değerleme uzmanına yaklaşık 450 ila 500 lira ödeme yapacağını söyledi. Adlı, bu tutarın harçtan düşülmesi üzerinde de çalışma yapıldığını belirtirken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ise yüzde 4 olan harç oranının düşürülebileceğini ifade etti.

Tapu harcı gerçek değerden alınacak

Ev alım satımında yeni dönem ile birlikte Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak. Bölge değerinin altında işlem yapanlara cezai işlem uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı farklı kurum ve kuruluşlardan alınan bu verileri analiz etmekte ve vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından tam ve doğru bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda gayrimenkullere ilişkin olarak ödenmesi gereken harçların doğruluğu kontrol edilmekte ve eksik ödenen miktarlar, vergi dairelerince mükelleflerden cezalı olarak tahsil edilmektedir.

ADİL BİR EMLAK VERGİSİ

Değerler artık periyodik olarak takip edilerek düşüşler yansıtılacak, ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek. Bu uygulamayla adil bir emlak vergisi sistemi kurulacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen vergi paketindeki maddelere göre, konut alım ve satımlarında satıcı beyanına dayanan değer tespit yöntemi tümden değişiyor. Tapu Kanunu’nda yapılacak değişiklikle artık konut satışlarında satıcının devlete beyan ettiği değer yerine özel değerleme şirketlerinin (www.ekspertiz.com.tr) belirleyeceği ev fiyatı esas alınacak.

ŞİRKETLER TAPU AYNİ SERMAYE İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Şirketlerin sermaye arttırılması amacıyla tapu alınmasında gerçek değerin geçerli olacağından yeni düzenleme ile Adil bir şekilde değer belirlenmiş olması sebebi ile gerçek üstü değer belirtilerek şirketlerin sermayesinde gerçek dışı artışın önüne geçilmiş olacak.

Tapu Genel Müdürlüğü de şirketlerin yanı sıra ülke genelindeki tüm konutların gerçek değerlerini çıkarmak için belirli bir semti içine alan ‘alan bazlı’ ve her bir evin değerini ortaya çıkaran ‘tekil” değerleme yapacak. Yeni düzenleme Meclis’ten aynı şekilde geçerse, artık evini satmak isteyenler TAPUDA SATIŞ YAPMASI İÇİN SADECE TAPUYA GİDEREK İŞLEM YAPAMAYACAK. Satıcılar önce bir değerleme şirketine başvurup evinin gerçek değerini öğrenecek. Bunun için o değerleme şirketine KANUN İLE BELİRLENECEK VE SİSTEME OTURTULACAK TUTAR ile her bölge için geçerli olacak ödeme yaparak değerleme raporu düzenletecek. Şirketten (www.ekspertiz.com.tr) aldığı belgeyi tapuya sunacak. Tapu idaresi de bu değer üzerinden 2019 yılında alıcıdan yüzde 1.5, satıcıdan yüzde 1.5 olmak üzere toplam yüzde 3 tapu harcı alacak. Bu harç 2020’den itibaren yüzde 3’ten yüzde 4’e çıkacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir