SİGORTA EKSPERİ NASIL OLUNUR

Sigorta eksperliği için başvuru ile ilgili bilgiler, SEGEM internet sayfasında yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda yer almaktadır. Başvuruda bulunan adayların öncelikle  Sigorta  Eksperliği  Yönetmeliği  (http://www.segem.org.tr/mevzuat.asp)  ile  Başvuru  Kılavuzunu  (http://www.segem.org.tr/EksperEgitimKilavuzu.pdf)  dikkatle  okumaları  önerilir. 

Aşağıda konuya ilişkin tarafımıza sıklıkla yöneltilen bazı sorular ile cevapları yer  almaktadır.    

1.Birinci Ön Alıma kimler başvurabilir?  Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (22 Haziran 2008) kara  araçları eksperlik dalında en az lise veya dengi okul, diğer eksperlik dallarında dört yıllık  yükseköğretim kurumlarından mezun olup; 

•Sigorta ve reasürans şirketlerinin hasar birimlerinde memur, şef yardımcısı,  şef, uzman yardımcısı, uzman, sorumlu yardımcısı, sorumlu, müdür yardımcısı,  müdür, departman yöneticisi yardımcısı, departman yöneticisi gibi unvanlarla  birinci ya da ikinci derece imza yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre görev  yapanlar,  

•Risk mühendisliği birimlerinde risk mühendisi olarak birinci ya da ikinci derece  imza yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre ile görev yapanlar, 

•Sigortacılıkta Yurt İçi Reasürans Havuzu Sistemini işleten reasürans şirketinin  hasar birimlerinde beş yıl ve daha fazla asistan olarak çalışanlar, 

• Türk Loydunda beş yıl ve daha fazla süre sörveyör olarak çalışanlar, 

•gerçek veya tüzel kişi eksperler nezdinde eksperlik mesleğine ilişkin teknik  konularda beş yıl ve daha fazla süre çalışanlar  birinci Ön Alıma katılabilir.   

2. İkinci Ön Alıma kimler katılabilir?  İkinci Ön Alıma ise kara araçları branşı için en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından, diğer branşlar için dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecektir. 

3.  4  yıldır  eksper  yanında  çalışıyorum.  Ön  lisans  mezunuyum.  Birinci  Ön  Alıma  başvurabilir miyim?  Hayır. 5 yıldan kısa süreli çalışıldığı için Birinci Ön Alıma başvuramazsınız. Ancak İkinci Ön  Alımda Kara Araçları branşına başvurabilirsiniz.

 4. 4 yıllık sigortacılık / aktüerya mezunuyum / eksperim. Ön eleme sınavından muaf  olabilir miyim?  Ön  eleme  sınavında  muafiyet  bulunmamaktadır.  Ön  eleme  sınavı,  kontenjandan  fazla  müracaat olması halinde yapılacaktır.    

5.  Otomotiv sektöründe ( kasko, hasar vs. ) çalışıyorum. Birinci Ön Alıma katılabilir  miyim?  Hayır. Bakınız Cevap 1.   

6. Acentede hasar vs. ile ilgili işlere bakıyorum. Birinci Ön Alıma katılabilir miyim?  Hayır. Bakınız Cevap 1.   

7. Acente çalışanıyım. Bu eğitime katılabilir miyim?  Birinci Ön Alıma katılamazsınız. Ancak, Cevap 2’de belirtilen eğitim kriterlerini sağlıyorsanız,  ikinci Ön Alıma katılabilirsiniz.    

8. Birinci Ön Alım Grubuna dahil olmak için hangi tarihten itibaren imza yetkisine  sahip olmalıyım?  Birinci Ön Alım grubuna dahil olmak için Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Haziran 2008 tarihi itibarıyla, (başvuru tarihi olan 11 Mayıs 2009 itibarıyla değil!) geriye dönük en az 5 yıl çalışmış olmak ve birinci ya da ikinci derece imza yetkisine sahip olmak gerekmektedir.    

9. Ücreti yatırdığımı gösteren banka dekontunu SEGEM’e gönderecek miyim?   Evet. Başvuru evraklarınıza ekleyeceksiniz.   

10. Sigorta/reasürans şirketi/eksper yanında her yıl en az bir hasar dosyasında işlem  yaptığımı nasıl kanıtlayabilirim?  Sigorta/reasürans şirketinde çalışanlar Hasar Birimi Yetkilisi ve Genel Müdürün imzaladığı yazılı belge ile; eksper yanında çalışanlar ise yetkili eksperin imzaladığı yazılı belge ile bu  durumu kanıtlamalıdır.   

11…  branşında  eksperim.  Başka  branşta  eksper  olmak  istiyorum.  Hangi  gruba  başvurmalıyım?  Herhangi bir dalda ruhsatı olan tüm eksperler, halen 5 yıldır çalışıyor olsalar bile birinci Ön  Alıma katılamazlar, ancak, ikinci Ön Alıma katılabilirler. 

12.  Mezun değilim. Eksperlik Ön Alımına başvurabilir miyim?  Eğitim için aranan asgari şartları taşıdığınıza ilişkin diplomanın bulunması gerekmektedir. Bu şart taşınmıyorsa, eğitimin devam ediyor olması nedeniyle Ön Alıma başvuru yapamazsınız.    

13.  SEGEM  internet  sitesine  üye  olabilmek  için  gerekli  aktivasyon  kodu  gelmiyor.  Başvuru yapamıyorum.  Hotmail,  Yahoo,  Mynet  ve  benzeri  sitelerden  alınan  e‐posta  adresleri  ile  SEGEM  web  sayfasına üye olunmak istendiği zaman, aynı anda çok sayıda başvuru yapıldığından, hem bu  sistemlerde  yavaşlama  yaşanmakta,  hem  de  Hotmail,  Yahoo gibi siteler aynı kurumdan (SEGEM) gelen çok sayıda mesajı kabul etmemektedir. Aktivasyon kodu mesajı, hesabınızın  “önemsiz”  bölümüne  de  düşmüş  olabilir.  Bu  zorluğu  aşabilmek  için,  e‐posta  adresinin  onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır. Adayın başvuru formunda belirttiği eposta adresinin geçerli olduğu varsayılacak, aktivasyon kodu gelmeden online form doldurulabilecektir.       

14. Başvuru ücretini yatırıp, başvurumu yaptıktan sonra vazgeçersem, sınava girmezsem ya da başarısız olursam ücretim iade edilebilir mi?  Kılavuzda belirtildiği üzere, herhangi bir sebepten dolayı, başvurusu geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarılı olamayan ya da sınavı geçersiz sayılan  adayların ödedikleri ücret geri verilmeyecektir.   

15. SEGEM internet sitesinden online formu doldurup, ücreti yatırmam, başvuru için  yeterli mi?  Hayır. Başvuru formunun çıktısını, banka dekontunu, Kılavuzda belirtilen diğer belgelerle birlikte SEGEM’e kargo ya da iadeli taahhütlü posta ile göndermeniz gerekir.

16.  Kurumumuzda,  sosyal  haklarımız  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  yerine  kendi  yardımlaşma  vakfımız  /sandığımız  aracılığıyla  yürütülmektedir.  Başvuruda istenen SGK belgesi yerine kendi vakfımızdan /sandığımızdan alacağım belgeyi verebilir miyim?  Evet, verebilirsiniz.     

17.   Mayıs  2004’den  beri  Hasar  departmanında  çalışıyorum.  Birinci  Ön  Alıma  başvurabilir miyim?  Hayır. Bakınız Cevap 8    18.   5  yıldan  fazladır  eksperlik şirketinde  çalıştığım  halde, şirket  müdürü  /  eksper  başvuruda  istenen  “5  yıldır  çalıştığımı gösterir” yazıyı vermek istemiyor.  Ne  yapmam  gerekir?  Bir  dilekçe  ile  Hazine  Müsteşarlığı  Sigortacılık Genel Müdürlüğüne ya da TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesine başvurmanız gerekmektedir.       

19.  5 yıldan fazladır eksper yanında çalışıyorum ama hasar raporlarını imzalamıyorum.  Bu  durumda  başvuruda  istenen  “yetkili  imza”  belgesini  alamam.  Birinci  Ön  Alıma  başvurma şansım yok mu?  Bu durumda, yanında çalıştığınız eksperin vereceği belgede dosya bazında işlem yaptığınızı  bildirmesi yeterlidir.   

20.  İlk Ön Alıma başvuracağım. Sınavdan elenirsem ikinci Ön Alıma başvurabilir miyim?  Sınav sonuçları o vakte kadar açıklanır mı?  İkinci Ön Alıma başvurmanız için bir engel yoktur. Sınav sonuçları 5 Ekim 2009’dan önce  açıklanacaktır.   

21.   Başvuruda  istenen,  dosyalarda  imza  yetkisi  mi şirkette  1.  yada  2.  derece  imza  yetkisi  midir?  Sigorta şirketlerinin  imza  sirkülerinde  en az müdür yardımcılarının imza yetkisi vardır. Memur, şef vs kadroda çalışanların sirkülerde imza yetkisi yoktur. Ancak bu kadrodakiler hasar dosyalarında işlem yapar ve imza atarlar. Bu durumda bu kişiler 1. Ön Alıma başvurabilir mi?    Sigorta şirketi yetkilisi olma şartı aranmamaktadır. Yalnızca ilgili hasar dosyalarında imza  yetkilisi olma şartı aranmaktadır.    

22.   Çalıştığım şirketten alacağım yazının formatı nedir?  Özel bir şekil şartı belirlenmemiştir. Ancak bu yazılı beyan, sizin en az 5 yıldır bu şirketin hasar biriminde çalıştığınızı, yılda en az bir dosyada imzanızın bulunduğunu açıkça ifade etmeli, biri genel müdür olmak üzere isim ve görevleri yazılmış iki imza olmalıdır.   

23.   5  yılın  tamamını  aynı şirkette  ya  da  aynı  görev/kadroda  tamamlamak  zorunda  mıyım?  Hayır.  Önemli  olan,  farklı  görev  ve şirketlerde  de  olsa,  toplam  5  yıllık  deneyimin  kanıtlanmasıdır.   

24.   İktisat fakültesi mezunuyum. İkinci Ön Alıma başvurabilir miyim?  Evet. Bakınız Cevap 2 

    25.   İki  yıllık  /  dört  yıllık  sigortacılık  mezunuyum.  Bu  sınavlarda  bir  avantajım/muafiyetim olmayacak mı?  Sigorta eksperliği için yapılacak başvuruda sigortacılık bölümünden mezun olmanın diğer bölümlerden mezun olmuş olmaya karşı herhangi bir avantajı bulunmamaktadır. Ancak, ön eleme sınavlarının yapılması halinde, sınav içeriğinde belli oranda temel sigortacılık bilgileri ile ilgili sorular bulunacağından söz konusu bölüm öğrencileri için bu durum bir avantaj  oluşturacaktır.    

26. Ön eleme sınavlarında ne gibi sorular sorulacaktır?     Birinci Ön Alıma ilişkin ön eleme sınavı %70 Sigortacılık, %30 Genel Yetenek, İkinci Ön Alıma ilişkin ön eleme sınavı ise % 40 Sigortacılık, %60 Genel Yetenek konularından oluşacaktır.      

27.   Başvurduğum bölgede çalışma şartı var mı?  Hayır.   

28.  17 kişilik Kara Araçları kontenjanına bu bölgeden 20 kişi başvurdu. İlk 17 kişi mi  alınacak?  Hayır, 20 kişinin tamamı ön eleme sınavına girecek, bu sınavdan aldıkları puan sıralamasına  göre en yüksek puanı alan 17 kişi bu kontenjandan eksperlik kursuna başlayacaktır.   

29.  Varsayalım 17 kişilik Trabzon Kara Araçları kontenjanına, bu bölgeden 15, diğer bölgelerden 5 kişi başvurdu. Herkes ön eleme sınavına girecek mi?  Hayır. Trabzon bölgesinden müracaat eden 15 kişi, doğrudan yerleşecek, diğer bölgelerden  katılan  5  kişi  ön  eleme  sınavına  girecek  ve  bu  5  kişiden  ikisi  puanına  göre  söz  konusu  kontenjana yerleştirilecektir.   

30.  Varsayalım 17 kişilik Trabzon Kara Araçları kontenjanına, toplam 15 kişi başvurdu. Kalan 2 kişilik kontenjana diğer branşlardan ya da bölgelerden yerleştirme yapılacak mı?  Hayır.   

 31.  5 yıldır sigorta şirketinde / eksper yanında çalıştım ama bunun bir kısmını kara araçlarında bir kısmını yangın sigortalarında yaptım. Birinci Ön Alıma başvurabilir miyim?  Evet. Bu durumda kara araçları veya yangın dallarından birini tercih etmeniz gerekir.   

32. Ön elemeyi geçtiğim takdirde, kurs ve staj için işimden ayrılmam gerekecek mi?  Kursun 3 ay stajın da 9 ay süreceği gözönünde bulundurulmalı ve buna göre değerlendirme  yapılmalıdır.   

33.Eğitim sonrası stajı biz kendimiz mi ayarlayacağız?  Bu talepler, Sigorta Eksperleri İcra Komitesince değerlendirilecektir.   

34.  5 yıllık deneyim şartını sağlayabilmek için, eksper yanında tam 1825 gün (5 X 365)  tamamlamak gerekecek, yoksa yıl hesabı mı yapılacak?  Çalışmaya ara verilmiş ise gün, verilmemiş ise yıl hesabı yapılacaktır.   

35.  5 yıldan fazladır eksper yanında çalışıyorum, ancak Açık Öğretimi Haziran ayında  bitireceğim. Yangın branşına başvurabilir miyim?  Hayır. Bakınız cevap 1.   

36. Yanında çalıştığım eksperle birlikte birçok hasar dosyasını birlikte yürüttük. Ancak  benim  imzam  bulunmuyor.  Bu  durumda  ilgili  evrakı  nasıl  alacağım?  1.  Alıma  başvuramayacak mıyım?  Bakınız Cevap 10.   

37. Önceki çalıştığım şirket devroldu / kapandı ve arşivlere de ulaşamıyoruz. 5 yıl deneyimi, SGK prim dökümleriyle kanıtlamam yeterli olur mu? İlgili amirler ortada olmadığı için yazı  almam mümkün görünmüyor.  İflas etmiş ve tasfiye halindeki şirketler için ilgili İflas Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Bu konuda bilgi için, Hazine Müsteşarlığına veya TSRŞB’ne başvurulabilir.   

38. 8 yıldır … sigorta şirketinin teknik ve hasar bölümlerinde farklı görevlerde bulundum. Son iki yıldır 5000 TL’ye kadar hasarlarda tek imza yetkisine sahibim. Bu durumda birinci  Ön Alıma başvurabilir miyim?  Hayır. Bakınız Cevap 1    

39.   10  yıldır  bir  sigorta  acentesinde  çalışıyorum.  Hasar  durumları,  ekspermüşteri ilişkileri, satış bölümlerinde çalışıyorum. Birinci Ön Alıma başvurabilir miyim?  Hayır.    

40. 1990’dan beri risk mühendisliğinin çeşitli kademelerinde çalıştım. Risk mühendisliği iş tanımında, hasar raporu düzenleme görevi yoktur. Bu durumda ilgili belgeyi temin etmem mümkün değildir. Ne yapmam gereklidir?  Kurumunuzdan risk mühendisleri için hasar raporu düzenleme görevi bulunmadığına ama 5 yıldan fazla süredir söz konusu işi yaptığınıza dair biri genel müdür olmak üzere iki imzalı yazı  yeterli olacaktır.   

41. Risk mühendisliği görevi yapanlar, hangi branşa başvurabilir?  Diğer koşulların sağlanması şartıyla herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.   

42. Sigorta şirketlerinde müfettiş yardımcısı / müfettiş / iç denetim uzmanı / genel müdür danışmanı / genel müdür görevlerinde bulundum. Birinci Ön Alıma başvurabilir miyim?  Hayır. Bakınız Cevap 1 

http://www.segem.org.tr/eksper.asp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir