DEĞERLEME ESNASINDA KULLANILAN PLANLAR

Değerleme Esnasında Kullanılan Planlar 1. Nazım İmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş…

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ EKSPERTİZ RAPORU ARANMASI HK. GENELGE

Gerekli belgeler: a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi, b)Kimlik belgesi…

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU      4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul…

DEĞERLEMEDE TEMEL KAVRAMLAR

TEMEL KAVRAMLAR Değer ve Değerleme Kavramı Değer Kavramı Günlük konuşmada dikkatsizce kullanılmasına karşın ekonomide özel bir…

TAŞINMAZ DEĞERLEMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR

AZ DEĞERLEMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR –1 § Kiralamalarda değer tespitine ihtiyaç duyulduğunda, § Mülkiyet değişimlerinde alış-satış fiyatını…

ARSA İDARESİ VE ARAZİ YÖNETİMİ

Araziye ait veriler ve bilgiler, kararlar vermek, raporlar üretmek, analizler yapmak ve varolan problemlere çözüm üretmek…

REAL ESTATE VALUATION

REAL ESTATE VALUATION SUMMARY The increase of the economical significance of the immovable assets as parallel…

TAŞINMAZ DEĞERLEME

ÖZET Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerin ekonomi içindeki öneminin artması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun…

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ REHBERİ   Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı…

GAYRİMENKUL DEĞERLEME NASIL YAPILIR. ?

Gayrimenkul değerleme, bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla uluslararası alanda kabul edilmiş belli başlı standartlar temelinde yapılır.…