TAŞINMAZ DEĞERLEMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR

AZ DEĞERLEMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR –1

§ Kiralamalarda değer tespitine ihtiyaç duyulduğunda,

§ Mülkiyet değişimlerinde alış-satış fiyatını belirlemek için,

§ Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda,

§ Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde,

§ Gayrimenkullerin en iyi ve en faydalı kullanım analizinin belirlenmesi gerektiğinde,

§ Sigortacılık İşlemlerinde,

§ Sat-Geri kirala işlemlerinde,

§ Mirasla mal intikalinde adil olarak malın paylaşımı istendiğinde,

§ Finansal fizibilite etütlerinde,

§ Kamulaştırmalarda adil ödeme istendiğinde kıymet takdir etme işlemlerinde, § Yabancıların yurt içinde konut alım ve satımlarında, mülkiyet değişimi için,

TAŞINMAZ DEĞERLEMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR -2

• Hisse Senedi Borsada işlem tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5’ini aşan gayrimenkul alım-satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları durumunda,

• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Portföylerin de yer alan gayrimenkullerin alım-satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,

• Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000 TL’ yi aşan bedelleri olanların değer tespitlerinde,

• İflas ve hacizlerde, açılacak davalardan önce gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi,

• Proje geliştirme çalışmalarında gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi

• Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilmesi (Özel ve Çınar, 2009).

• Konut Finansman Sistemine (Mortgage) yönelik olarak da geniş kullanım alanları mevcuttur. (Çağatay, 2008). • Yabancıların gayrimenkul alım & satım işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu (ekspertiz raporu) hazırlatılması Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 36189470-125.01.01-756079 sayılı genelgesi ile zorunlu hale gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir