OTO EKSPERTİZ AÇMAK

Türkiye’de ikinci el oto pazarı çok aktiftir. Bu nedenle ikinci el araç alım satımı sürecinde birçok farklı yoldan gelir elde etme şansı bulunuyor. Son dönemde oto ekspertizlere ihtiyaç daha da arttı ve Resmi Gazete ilanı ile 13 Şubat 2018 itibarıyla ikinci el satılan bütün araçlar için oto ekspertiz yaptırmak zorunlu oldu. Bu nedenle oto ekspertiz sektörüne yatırım yapmak kesinlikle karlı bir iş fikri!

Oto Ekspertiz işi Türkiye’de çok aktif ve her geçen gün büyük rağbet gören bir iştir. Bu sebeple ikinci el araç alım satımı sürecinde birçok farklı yoldan gelir elde etme imkanı bulunmaktadır. Bu işe olan ihtiyaç bir hayli fazladır. Sıfır araçlarda uygulanan yüksek vergi yükü; Araç alma ihitiyacı olanları 2.el piyasaya daha çok yönlendirmektedir. Türkiye genelinde aylık ortalama 500 bin civarı ikinci el araç alım satımı gerçekleşmektedir. Bu süreçte en çok para harcanan konulardan biri de oto ekspertiz hizmetidir. Sebebi ise artık Resmi Gazete ilanı ile 13 Şubat 2018 itibarıyla ikinci el satılan bütün araçlar için oto ekspertiz yaptırmak zorunlu oldu. Artık Ülke genelinde oto ekspertizlere ihtiyaç daha da arttı. Satış gören araçlarda çoğunluk binek araçlardır. Binek otomobil kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu ise ‘’Halk Tabiri ile’’ araçlardan çok iyi anlamamaktadır. Burada bir uzman görüşe ihtiyaç duyulmakta dolayısıyla Oto Ekspertiz Hizmeti Merkezlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Araçlardan iyi anlayanlar bile günümüzde satın alacakları araçları Oto Ekspertiz Merkezlerine götürerek ölçüm yaptırmaktadır. Çünkü Oto Ekspertiz Merkezlerinde araçlar cihazlar yardımı ile kontrol edilmektedir. Bu da insanlara güven vermektedir. Oto Ekspertiz merkezlerinde kontrol ve testleri yapılan araçlar için detaylı olarak Ekspertiz raporu sunulmaktadır. Resmi Gazete ile yasallaşan kanun bu raporun satışta bulunmasını zaten zorunlu kılmaktadır.

Oto ekspertiz açmayı düşünüyorsanız eğer ilk olarak buna uygun bir alanda dükkana sahip olmanız veya kiralamanız gerekmektedir. Yalnız dükkan seçimi yaparken belediyeler tarafından bu tür işletmelerin şehrin veya ilçenin sanayi bölgesi dışında açılmasına izin verilip verilmediğini araştırınız. Bu nedenle mutlak suretle bulunduğunuz bölgedeki sanayi sitesi içerisinde bir dükkan tutmak daha mantıklı gözükmekteir. Site içerisinde yoğun trafik olması sebebi ticari kabiliyetini olumlu yönde etkileyeceği muhakkaktır. Sanayi sitesinde bulunmak size direkt olarak müşteriye de ulaşma şansını arttıracak, ayrıca daha uygun fiyatla kiralama imkanı sağlanmış olacaktır. Eğer sanayi sitesi içerisinde boş yer yoksa, ya mevcut dükkanlardan birini kiralayacaksınız, ya da şehir dışında bir alanda bu hizmeti sağlayacaksınız. Bu sebeple dükkan konusunda başarılı bir süreç için aceleci olmamalı, ve farklı fırsatlar için zamana yaymakta fayda bulunmaktadır. Şehir dışında açmak ek masraf oluşturacak ve kısıtlı erişime sahip olacağınızdan ticari kaybınız muhtemelen büyük olacaktır. Bir oto ekspertiz dükkanının ortalama olarak 120 metrekare alana ihtiyacı vardır. Kurulacak olan dükkanın küçük olmaması kritik önem taşır. Oto ekspertiz için bulacağınız dükkanının en küçük hali 90 metrekare olabilir, aksi durumda yeterli çalışma alanına sahip olamazsınız. Ayrıca yeni yasa ile birlikte 90 metrekareden küçük alanlara ruhsat verilmemektedir. Sürekli değişen yeni yönetmelikler ile farklı sınıf araçların veya LPG sistemi olan araçlar ile ilgili yeni çıkan düzenleme https://ekspertiz.com.tr/lpg-li-araclarda-muayene-icin-yeni-duzenleme-getirildi/  gibi olası durumları göz önünde bulundurmak gerekir.

OTO EKSPERTİZ DÜKKANI KURULUM AŞAMASI

Oto Ekspertiz dükkanı içerisinde bu işi yapabilmek için zorunlu olan bazı ekipmanlar vardır.

Bu ekipmanlar

TS 13805 standardında belirtilen ve Ekspertiz istasyonu için gerekli cihaz listesi aşağıdadır;

Boya kalınlık ölçme cihazı

Kompresör ve şartlandırıcı

Takım arabası (Temel el alet seti ile)

Dinamometre

Süspansiyon test cihazı

Yanal kayma test cihazı

Fren test cihazı (merdaneli döner tip)

Lift Opsiyonel

Boşluk test cihazı

Arıza tespit cihazı

Fren hidrolik test cihazı (Opsiyonel)

Akü test cihazı

Far ayar cihazı (Opsiyonel)

Lastik diş derinlik ölçer (dijital)

Lastik basınç hava saati

Temin edilen her türlü alet, makine ve teçhizat ların TSE ve CE belgelerine sahip olması gerekmektedir. Bu durum yeni oto ekspertiz yasasında da açıkça belirtildi.

Tüm bu makineleri aynı firmadan almanız durumunda toptan fiyatı ortalama olarak 100 bin -150 bin lira civarındadır.

Yönetmeliğin önemli detayları aşağıdaki gibidir;

Ekspertiz raporu hakkında tebliğ

MADDE 14 – (1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.

(2) Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.

(3) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

(4) Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir.

(5) Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur.

(6) Bakanlık, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.

Garanti

MADDE 15 – (1) İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami otuz iş günü içinde giderilir. Motosikletler için bu süre azami yirmi iş günüdür. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Bu sürelerin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dikkate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruda satış sözleşmesinin bir örneğine yer verilir.

(3) Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim edenin adı, soyadı ve imzası.

b) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim alanın adı, soyadı ve imzası.

c) İkinci el otomobil veya motosiklete ilişkin şikâyet ve talepler.

ç) İkinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeli.

d) Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.

e) İkinci el otomobil veya motosikletin arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.

(4) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde arıza meydana gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

(5) İşletmeler birinci fıkrada belirtilenlere ilave garantiler verebilir.

(6) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobil veya motosikletler hakkında bu madde uygulanmaz.

(7) Bakanlık, garantiye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Garanti kapsamına girmeyen hususlar

MADDE 16 – (1) İkinci el otomobil ve motosikletin satışında aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır:

a) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler.

b) Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar.

c) Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar.

ç) Aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar.

d) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça; bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.

e) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dâhil olmak üzere kaportanın ve kabinin olağan bakımı için yapılan masraflar.

f) Kaporta işleri, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.

g) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere elektronik parçalar ve komponentler.

ğ) Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.

h) İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar.

ı) Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle hasar gören veya zayi olan parçalar.

i) Taşıtın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.

j) Bakım işlemlerinin muayene ve bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.

k) Satış sonrasında taşıta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.

l) Trafik sicilinde “Trafikten çekilerek tescili silinmiştir.” kaydı bulunan taşıtlar.

(2) Kullanım hatasının tespitinde 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uygulanır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme

MADDE 17 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça uygun görülen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik ortamda ödenebilir.

(2) Alıcı veya satıcının talebi halinde satış bedeli, satış bedelinin ödenmesine ilişkin masraflar talepte bulunan tarafa ait olmak üzere, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortamda ödenir.

(3) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan Yerler ve Bu Yerlerde Aranan Şartlar

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.

b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.

c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.

ç) LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.

d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 10 uncu maddesi, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra,

b) 14 üncü ve geçici 1 inci maddeleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir