6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanun No: 6362                                                                                        Kabul Tarihi: 6/12/2012 (30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) Kanun…

İMAR BARIŞI ÖDEMESİ 31 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR. TAKSİTLE YAPILABİLECEK.

Son olarak 30 Haziran 2019’da sona ereceği belirtilen İmar Barışı ödemesi 31 Aralık 2019 tarihine kadar…

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı…

DEĞERLEME AŞAMALARI

DEĞERLEME AŞAMALARI Bir değerleme çalışmasının tamamlanması beş aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: • Belediye aşaması •…

DEĞERLEME ESNASINDA KULLANILAN PLANLAR

Değerleme Esnasında Kullanılan Planlar 1. Nazım İmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş…

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ EKSPERTİZ RAPORU ARANMASI HK. GENELGE

Gerekli belgeler: a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi, b)Kimlik belgesi…

2018 YILI ÖZET VERİLER YAYIMLANDI.

Duyuru No : 2019-KUR-15Tarih : 08.05.2019Konu : 2018 Yılı Özet Veriler Yayımlandı. 2018 yılı Kuruluşumuzca yürütülen sınav, lisanslama ve…

Kuruluşumuz 21 Mayıs 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi “Sermaye Piyasası Kurumlarında Dönüşüm ve Kariyer” etkinliğine katılmıştır.

Kuruluşumuz 21 Mayıs 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi “Sermaye Piyasası Kurumlarında Dönüşüm ve Kariyer” etkinliğine katılmıştır.…

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU      4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul…

DEĞERLEMEDE TEMEL KAVRAMLAR

TEMEL KAVRAMLAR Değer ve Değerleme Kavramı Değer Kavramı Günlük konuşmada dikkatsizce kullanılmasına karşın ekonomide özel bir…